Değerli Katılımcı,

Bu anket formu yeni plan dönemi çalışmaları kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılan Öğrencilerin Memnuniyet Oranını" tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar hem mevcut durumun tespit edilmesi hem de sizlere daha kaliteli hizmet sunulması adına büyük önem taşımaktadır. İçten ve samimi cevaplarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

*Doldurulması zorunlu alanlar

Okul/Kurumun Bulunduğu İlçe*


Eğitim Kademesi*


Hangi Branşlardan DYK’ya katıldınız?*

Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Biyoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya
Mantık
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih


DYK kapsamında aldığınız eğitimden ne derece memnunsunuz?*

Kesinlikle Olumsuz
Olumsuz
Kısmen Olumlu
Olumlu
Kesinlikle Olumlu


Görüş, Öneri ve BeklentilerinizYukarıda Gördüğünüz Güvenlik Kodunu Giriniz

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi