Değerli Katılımcı,

Bu anket formu yeni plan dönemi çalışmaları kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında "öğretmen ve yöneticilerin Müdürlüğümüzün hizmetlerine yönelik  memnuniyet oranını" tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar hem mevcut durumun tespit edilmesi hem de sizlere daha kaliteli hizmet sunulması adına büyük önem taşımaktadır. İçten ve samimi cevaplarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

*Doldurulması zorunlu alanlar

Okul/Kurumun Bulunduğu İlçe*


Okul/Kurumun Türü*


Cinsiyet*

Kadın
Erkek


Yaş*

18-25
26-33
34-42
43-49
50 yaş ve üzeri


Eğitim Durumu*

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Unvan*

İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
Okul/Kurum Müdürü
Müdür Başyardımcısı
Müdür Yardımcısı
Öğretmen


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurumsal kimliği (insan kaynakları, fiziki, mali ve teknolojik alt yapı, yönetim ve organizasyon) açısından genel değerlendirmeniz nasıldır?*

Kesinlikle Olumsuz
Olumsuz
Kısmen Olumlu
Olumlu
Kesinlikle Olumlu


  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen Katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşan şikayet ve önerilerim dikkate alınmaktadır.*

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak bizi zamanında ve doğru bilgilendirmektedir.*

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yeterlidir.*

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile kolaylıkla iletişim kurabiliyorum.*

Kendimi Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli bir üyesi olarak görürüm.*

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma becerilerine sahip olduğunu düşünüyorum.*


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerince yürütülen faaliyetlerden, hizmet aldıklarınız hakkındaki memnuniyet derecenizi belirtiniz.*

  Kesinlikli Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

AR-GE (Araştırma ve Geliştirme Birimi)

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri (MEBBİS, EBA)

Destek Hizmetleri

Din Öğretimi

Enerji Yönetim Birimi

Hayat Boyu Öğrenme

Hukuk Hizmetleri

İnşaat ve Emlak

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Mesleki ve Teknik Eğitim

Ortaöğretim

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Özel Büro

Özel Eğitim ve Rehberlik

Özel Kalem

Özel Öğretim Kurumları

Personel Şubesi (Atama)

Eğitim Müfettişleri Başkanlığı

Personel Şubesi (Özlük)

Sivil Savunma

Strateji Geliştirme

Temel Eğitim

Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim

Basın ve Halkla İlişkiler

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme (Hizmet içi)


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirdiğinizde kanaatiniz nasıl olur?*

  Kesinlikle Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

Bilime Yatkınlık

Çözüm Odaklı

Erişilebilir

Güvenilir

Hesap Verebilir

Hizmet ve Paydaş Odaklı

İş Birliğine Açık

Şeffaf

Yenilikçi / Yaratıcı

Yetkin


İl Milli Eğitim Müdürümüzü, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirdiğinizde kanaatiniz nasıl olur?*

  Kesinlikle Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

İletişime Açık, Erişilebilir

Çözüm Odaklı

Yenilikçi

Hizmet ve Paydaş Odaklı


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerimizi, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirdiğinizde kanaatiniz nasıl olur?*

  Kesinlikle Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

İletişime Açık, Erişilebilir

Çözüm Odaklı

Yenilikçi

Hizmet ve Paydaş Odaklı


İlçe Milli Eğitim Müdürünüzü, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirdiğinizde kanaatiniz nasıl olur?*

  Kesinlikle Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

İletişime Açık, Erişilebilir

Çözüm Odaklı

Yenilikçi

Hizmet ve Paydaş Odaklı


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinizi, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirdiğinizde kanaatiniz nasıl olur?*

  Kesinlikle Olumsuz Olumsuz Kısmen Olumlu Olumlu Kesinlikle Olumlu

İletişime Açık, Erişilebilir

Çözüm Odaklı

Yenilikçi

Hizmet ve Paydaş Odaklı


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden beklentileriniz nelerdir?Yukarıda Gördüğünüz Güvenlik Kodunu Giriniz

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi